Reseförsäkring


Reseförsäkring PLUS vänder sig till dig som redan har en hem- eller kortförsäkring men vill ha ett utökat skydd på din resa.
 • Resestartsskydd för ut- och hemresa
  Om du blir försenad eller missar flyget kan du få ersättning för kostnader för att ansluta dig till resan eller för att avboka.
 • Självriskskydd
  Du får ersättning för självrisken i din hem- eller hyrbils- eller bilförsäkring för skada som ersätts av någon av dessa. Om kostnaderna understiger självrisken får du istället ersättning för dessa. Detta skydd ersätter självriskeliminering.
 • Hemresegaranti
  Du får ersättning för en ny flygbiljett om du inte kan resa hem p g a att myndighet förbjuder ett flygbolags hela flyg verksamhet eller konkurs.
 • Återbetalning av resekostnader
  Du får ersättning för förlorade resdagar p g a akut sjukdom/olycka, inläggning på sjukhus eller om du måste avstå från den aktivitet som var resans huvudsakliga ändamål. Varar reseavbrottet mer än halva resan utgår ersättning för mellanskillnaden mellan ersatta dagar och den förstörda resans pris.
 • Övrigt
  Reseförsäkringen är ett komplement till grundreseskyddet i din hemförsäkring, dvs försäkringen gäller endast om du har en giltig hemförsäkring. Kan teckas fram till dag innan avresa.

Läs mer om reseförsäkring plus »
Fullständiga villkor, klicka här »
Skadeanmälan, klicka här »

Header
Subject
Body
Footer