Prisbelönt Miljöarbete


SAS

Den 4 mars 2008 presenterade SAS koncernen en ny miljöstrategi som bland annat innehåller ett högt satt strategiskt miljömål. Miljömålet är att minska de totala koldioxidutsläppen med 20 procent till år 2020 jämfört med 2007.

Att värna om vår miljö är något som prioriteras högt på SAS som sedan länge arbetar kontinuerligt med miljöarbete och mot en hållbar utveckling för fortsatt resande med flygplan.

SAS miljöarbete innefattar bland annat kravställande på mer miljöanpassad teknik och egna effektiviseringsåtgärder så som ”Grön inflygning” och möjligheten för resenären att koldioxid kompensera.

Grön inflygning
En grön inflygning betyder att flygplanet glidflyger, med motorerna på ett lägre varvtal sista sträckan under landningen. På så sätt förbrukar planet mindre bränsle och utsläppen av koldioxid minskar. En sådan inflygning sparar 100 kg flygbränsle och bullret kring flygplatsen blir betydligt mindre. SAS är det första bolaget i världen som genomför gröna inflygningar och har sedan ett par år varit med i ett projekt för att utveckla dessa.

SAS prisas för miljöarbete
SAS har under 2008 mottagit priset ”Leadership in Technology Award” vid branschtidningen Airline Business årliga prisutdelning. Priset fick bolaget för sitt arbete med gröna inflygningar och användning av biometri vid incheckning.

Header
Subject
Body
Footer